Family Law Services

Gan Law Group to kancelaria specjalizująca się we wszechstronnej i kompleksowej obsłudze prawnej z dziedziny prawa rodzinnego. Zapewniamy dostosowaną do indywidualnych potrzeb i sytuacji klienta, opiekę prawną w rozwiązywaniu problemów w zakresie prawa rodzinnego, takich jak: rozwody, postępowania cywilnoprawne, negocjacje, próby ukrycia aktywów małżeńskich, uregulowania zasad opieki i wsparcia dla małoletnich, alimenty dla małżonków, podział nieruchomości a także modyfikacje i egzekwowanie orzeczeń sądowych.

Mecenas Gregory Gancarczyk świadczy usługi z dziedziny prawa rodzinnego nie tylko na terenie Chicago, ale także w okolicznych hrabstwach: Cook, Lake, DuPage, Will i Kane.

Mecenas Gancarczyk podczas prowadzenia podjętych przez siebie spraw, dąży do zapewnienia każdemu klientowi najkorzystniejszego wyniku, w oparciu o gorliwą reprezentację nawet w najtrudniejszych procesach sądowych

Family Law Services

Gan Law Group to kancelaria specjalizująca się we wszechstronnej i kompleksowej obsłudze prawnej z dziedziny prawa rodzinnego. Zapewniamy dostosowaną do indywidualnych potrzeb i sytuacji klienta, opiekę prawną w rozwiązywaniu problemów w zakresie prawa rodzinnego, takich jak: rozwody, postępowania cywilnoprawne, negocjacje, próby ukrycia aktywów małżeńskich, uregulowania zasad opieki i wsparcia dla małoletnich, alimenty dla małżonków, podział nieruchomości a także modyfikacje i egzekwowanie orzeczeń sądowych.

Mecenas Gregory Gancarczyk świadczy usługi z dziedziny prawa rodzinnego nie tylko na terenie Chicago, ale także w okolicznych hrabstwach: Cook, Lake, DuPage, Will i Kane.

Mecenas Gancarczyk podczas prowadzenia podjętych przez siebie spraw, dąży do zapewnienia każdemu klientowi najkorzystniejszego wyniku, w oparciu o gorliwą reprezentację nawet w najtrudniejszych procesach sądowych

Bio

Zakres Praktyki

Artykuły