Korzyści z podpisania intercyzy

Umowa małżeńska, zwana także intercyzą, jest umową majątkową zawieraną przed ślubem pomiędzy dwiema osobami, które planują zawarcie związku małżeńskiego. Jedynym celem takiej umowy jest zabezpieczenie majątkowe obu stron. Intercyzy są coraz bardziej powszechne i popularniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Czasami moi klienci traktują ten rodzaj umowy jak polisę ubezpieczeniową na wypadek nieudanego związku. Przy wciąż wzrastających wskaźnikach rozwodów, które obecnie wynoszą około 45proc., intercyza rzeczywiście może okazać się rozważnym posunięciem.
W stanie Illinois warunki zawierania umowy majątkowej między przyszłymi małżonkami regulowane są przez ujednolicone przepisy ustawy stanowej o nazwie: “Illinois Uniform Premarital Agreement Act”.

Strony umowy przedślubnej mogą zawrzeć umowę w następujących sprawach:
•prawa i obowiązki każdej ze stron dotyczące posiadanych własności lub mienia, które zostanie nabyte w przyszłości
– prawo do kupna, sprzedaży, używania lub przeniesienia własności
•podział majątku na wypadek separacji, rozwodu lub śmierci
•modyfikacja alimentów (znana również jako koszty utrzymania)
•wypełnienie ostatniej woli lub testamentu w sprawach majątkowych
– prawa własności i uregulowania świadczeń pochodzących z polisy ubezpieczeniowej na życie
•wybór prawa regulującego interpretację umowy
•wszelkie inne kwestie, które nie są sprzeczne z powszechnie obowiązującym prawem.
Ważne jest, aby pamiętać, że umowa przedślubna nie może rozwiązać żadnych kwestii dotyczących podziału obowiązków rodzicielskich małoletnich dzieci obu stron, a także kwestii wsparcia finansowego dla dzieci. Każda taka klauzula uznana zostanie za nieważną w sądzie rodzinnym, jako że jest to sprzeczne z powszechnie obowiązującym prawem. Krótko mówiąc, strony nie mogą ustalić, co będzie leżało w najlepszym interesie małoletniego, jeszcze przed jego narodzinami.
Zazwyczaj strony decydują się na podpisanie małżeńskiej umowy majątkowej, aby chronić swoje prawa dotyczące majątku, wcześniej nabytego lub nabytego podczas małżeństwa. Intercyza będzie więc dobrym rozwiązaniem np.: dla małżonka posiadającego znaczne aktywa nabyte przed małżeństwem, po to, by ten majątek pozostał w jego posiadaniu w przypadku rozwodu. W tym samym scenariuszu strony mogą chcieć osiągnąć porozumienie w sprawie np.: sposobu podziału wspólnie nabytych aktywów, takich jak konta bankowe, nieruchomości czy emerytury.
Należy pamiętać, że w stanie Illinois obowiązuje prawny podział majątku zwany sprawiedliwą dystrybucją, co w praktyce oznacza, że nie ma pewności co do równego rozdziału 50/50 dla obu stron. Sprawiedliwa dystrybucja oparta o analizę własności majątkowej pary podlega całkowicie ocenie sędziego wyrokującego w sprawie. A więc mieszkańcy naszego stanu, którym zależy na przejrzystości finansowej małżeństwa, powinni zadbać o odpowiednie zapisy umowy majątkowej małżeńskiej.
Odpowiednio przygotowana umowa może zaoszczędzić lub nawet całkowicie uniknąć straty czasu i kosztów związanych z przeprowadzeniem spraw sądowych. Dzięki takiej umowie możemy jasno określić w jaki sposób zostaną rozdzielone wszelkie przejęte aktywa, co ostatecznie pozwoli także zaoszczędzić stronom tysiące dolarów wydanych na honoraria adwokackie.

Grzegorz Gancarczyk