Ważne zmiany w prawie rodzinnym w Illinois

Ważne zmiany w prawie rodzinnym w IllinoisWarto pamiętać, że prawo obowiązujące w stanie Illinois w przypadku rozwodu nie orzeka o winie. Innymi słowy niepoprawne zachowanie jednego z małżonków nie ma wpływu na podział majątku, wysokość alimentów, czy nawet podział...

Adwokat dla rozwodzących się stron

Adwokat dla rozwodzących się stronW czasie wielu lat mojej praktyki byłem świadkiem wielu sytuacji, w których tylko jeden z małżonków korzystał z usług adwokata. W zdecydowanej większości przypadków sprawy te kończyły się uzyskaniem rozwodu i dotyczyły sytuacji, w...

Korzyści z podpisania intercyzy

Korzyści z podpisania intercyzyUmowa małżeńska, zwana także intercyzą, jest umową majątkową zawieraną przed ślubem pomiędzy dwiema osobami, które planują zawarcie związku małżeńskiego. Jedynym celem takiej umowy jest zabezpieczenie majątkowe obu stron. Intercyzy są...