Zakres Praktyki

 • Ujawnianie ukrytych aktywów
 • Rozwody, związki cywilnoprawne małżonków oraz czynności prawne w sprawach dotyczących separacji
 • Egzekwowanie orzeczeń i nakazów zagranicznych sądów
 • Ustalenia porozwodowe, wznowienie postępowania, wszelkie modyfikacje umów rozwodowych dokonywane po orzeczeniu sądowym
 • Sprawy dotyczące opieki nad dzieckiem
 • Przemoc domowa, nakaz ochrony (order of protection) i sprawy o nadużycia
 • Petycje dotyczące prześladowania czyli stalkingu (tj. uporczywego nękania) a także wnioski o wydanie nakazu nie zbliżania się
 • Intercyzy czyli umowy majątkowe małżeńskie
 • Ustalenie wysokości i egzekwowanie obowiązku alimentacyjnego wobec dzieci a także jego modyfikacje
 • Sprawy cywilnoprawne dotyczące unieważnienia małżeństwa
 • Prawa rodzicielskie, sądowe ustalenie ojcostwa
 • Prawa rodzeństwa i dziadków
 • Profesjonalne mediacje we wszystkich dziedzinach prawa rodzinnego

Bio

Artykuły

Kontakt